Wie zijn wij ?

Ceyfon is een bureau voor advies en ondersteuning op diverse gebieden.


Wat betekent 'Ceyfon'?


De naam Ceyfon is afkomstig uit de Keltische mythologie en verwijst naar de godin, die emmers water uit de Bron van Kennis schept. Als je daarvan drinkt, verkrijg je
ogenblikkelijk inspiratie en wijsheid.

De Bron staat symbool voor de wil om doelen te verwezenlijken. Ceyfon ondersteunt organisaties en individuen binnen of buiten organisaties bij het realiseren van hun doelen.

Ook het water is niet louter symbolisch. Water heeft een aantal eigenschappen: het is een verbindend element en kan verschillende vormen aannemen. Daarnaast is het transparant en vormt het een van de elementen die nodig zijn om in evenwicht te blijven. Deze eigenschappen zijn kenmerkend voor de werkwijze van Ceyfon.

Verbindend element
  Ceyfon slaat een brug, niet alleen tussen mensen maar ook tussen uw doelstelling en de
  realisatie ervan.

Verschillende vormen
   Resultaten kunnen op vele manieren worden bereikt. Aan de hand van uw specifieke
   wensen stelt Ceyfon een op maat gemaakt, doelgericht plan van aanpak voor.

Transparant
  Ceyfon stelt in overleg met u het plan van aanpak vast en informeert u op vooraf
  afgesproken momenten over de voortgang. U weet dus altijd waar u aan toe bent.

Evenwicht
  Ceyfon is evenwichtig, betrouwbaar en zorgt voor een vloeiende organisatie en
  communicatie. Met Ceyfon bent u ervan verzekerd dat uw doelen in balans tot stand komen.