Projectmanagement

Bij projectmanagement dienen binnen een vastgesteld tijdsbestek concrete projectdoelstellingen te worden gerealiseerd. Ceyfon is door zijn brede achtergrond inzetbaar bij veelsoortige projecten. U kunt Ceyfon inzetten om mee te werken aan multidisciplinaire projecten, maar Ceyfon kan ook in de rol van proces- of projectmanager taakgerichte projectgroepen aansturen.

De aanpak van Ceyfon is als volgt:
         korte inwerktijd 
         probleemanalyse
         vaststellen doelstelling en plan van aanpak 
         tijdpad bepalen
         zorgvuldige uitvoering van de opdracht 
         resultaatgerichte aanpak 
         regelmatige afstemming over voortgang en mogelijke bijsturing