Arbeid en organisatie

Ceyfon heeft zich gespecialiseerd in verandering, zowel op organisatieniveau als bij individuen.

Organisatieverandering
U acht een verandering binnen (delen van) uw organisatie wenselijk. Deze verandering kan op vele manieren vorm krijgen, bijvoorbeeld de invoering van een nieuwe werkwijze of het opzetten van een nieuwe afdeling. Uiteraard wilt u dit gecontroleerd laten verlopen. Ceyfon biedt u ondersteuning bij de voorbereiding van de transitie, de uitvoering ervan en de communicatie daaromheen.


Verandering bij individuen
Het succes van een organisatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door het functioneren van de medewerkers die er werken. Het gaat daarbij om hun kwaliteiten op diverse terreinen en om hun inzet, gedrag, houding en vaardigheden (competenties). Persoonlijke of werkgerelateerde omstandigheden kunnen de effectiviteit van een medewerker beperken. Door middel van coaching wordt de medewerker begeleid bij het aanleren van effectiever gedrag. Zo kan uw organisatie de doelstellingen beter realiseren.

Na het intakegesprek vinden gemiddeld zes gesprekken plaats. In deze gesprekken richten we ons eerst op het vaststellen van de coachingvraag en het doel. Dat doen we door inzicht te verkrijgen in de huidige reactiepatronen en het effect van het gedrag op een ander. Vervolgens richten we ons op het ontwikkelen van nieuwe competenties en een verandering van attitude. Dit zal leiden tot effectiever gedrag.